POKUK

poličský kulturní kalendář

Detail události

Zpět na přehled událostí
Květen 2018
Červen 2018
Viditelnost: Viditelná
Datum: 2.6.2018
Čas začátku: 19:00
Název: ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2018
Organizace: CBM (Muzeum)
Typ události: Performance
Kontakt na pořadatele: muzeum@muzeum.policka.org
Místo konání:  Městské muzeum a galerie (CBM)

Krátký popis: 19. ročník večerního putování Poličkou
Popis do článku: Začátek putování v 19.00 hod. v Městském muzeu a galerii Polička z Tylovy ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou. 1. Městské muzeu a galerie Polička netradičně vstup z Tylovy ulice 19.00 – 24.00 hod. Večer zahájíme vernisáží panelové výstavy POLIČKA V OSMIČKÁCH, zachycující historii města v letech 1918 – 2018. Připraveno bude i neobvyklé pohoštění. Jak vypadala Polička za první republiky a jakou měla podobu v třicátých letech, se dozvíte při sledování unikátních videozáběrů pořízených u příležitosti odhalení sochy T. G. Masaryka před školami v roce 1931. Uvidíte budovu radnice nebo gymnázia, nemoc-nice, divadla a mnoho dalších míst. Výstavu doplní katastrální mapa současné Poličky, kde můžete zanechat svou „značku“. A kde vidíte naše město VY za sto let v roce 2118? Zapojte se psaným slovem či obrázkem a naplňte společně s námi časovou schránku, která bude v muzeu uložena pro další generace. Po celý večer bude výjimečně zpřístupněn klenutý kamenný sklep muzea s občerstvením. Výběr toho nejlepšího od prvorepublikové až po současnou hudbu zahraje v atriu muzea skupina mladých hudebníků. Zazní skladby Voskovce a Wericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Hany Hegerové, Karla Kryla, Marty Kubišové, kapely Kryštof a jiných. Večer uzavře projekce fotografií POLIČKA VE SMYČKÁCH, zachycující proměnu neznámějších míst města v uplynulých sto letech. Muzeum budete výjimečně opouštět muzejním průjezdem, který ze dvora otevírají klasicistní vrata do ulice Pálené. 19.00 hod. – vernisáž výstavy Polička v osmičkách 19.45 až 20.45 hod. – koncert Evoluce hudby 21.15 až 22.15 hod. – koncert Evoluce hudby 22.30 až 23.30 hod. – projekce Polička ve smyčkách 2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba Náměstí B. Martinů časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jaku-ba. Vstupné: 50,-Kč/jednotlivec. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 v centru B. Martinů denně mimo pondělí od 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod. 3. MaTami, centrum pro rodinu z.s. Šaffova ulice 19.00 – 22.00 hod. Čím je Česko "české"? Přijďte se k nám podívat na 100 map republiky, jak ji vidí děti (a třeba i dospělí). 4. Městská knihovna Polička Palackého náměstí 19.00 – 23.00 hod. Tradiční posezení s dobrou hudbou, občerstvením a zábavou pro malé i velké poutníky na plácku před knihovnou. 5. Informační centrum Polička Palackého náměstí 19.00 – 21.00 hod. Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycujících krásu našeho města. Drobné občerstvení pro poutníky bude zajištěno. 6. LADYFITNESS Polička Masarykova 10 19.00 – 21.00 hod. Návštěvníci si budou moci opět nechat proměřit tělní skladbu a zúčastnit se kondiční soutěže. 7. Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. Parkány 252 19.00 – 23.00 hod. Zpřístupníme vám skautskou klubovnu, pokusíme se přiblížit skauting fotografiemi z akcí a vytvoříme malá stanoviště s možností vyzkoušet si různé za-jímavé aktivity - například uzlování. Budete mít možnost prohlédnout si baštu a občerstvit se čajem. 8. Oblastní charita Polička Vrchlického 16 19.00 – 23.00 hod. Objevte kouzlo bývalého penzionu. Vychutnejte si vlahý letní večer s posezením na terasách při kávě a vyčkejte do setmění. Za sametové noci se totiž nad parkánovou zdí za Charitou občas dějí podivuhodné věci... 19.00 – 23.00 hod. – potrava pro oči – prohlídka vyzdobeného domu, posezení na terasách 22.00 hod . – podivuhodnosti parkánové zdi 9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže Starohradská ulice 19.00 – 23.00 hod. Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika. 10. Římskokatolická farnost, děkanství Polička náměstí B. Martinů 19.00 – 22.00 hod. Na faru si můžete přijít popovídat o probíhající opravě kostela sv. Jakuba. V kostele sv. Michaela se můžete ztišit od 19.00 – 22.00 hod. Ve 20.30 hod. bude zpívat schola meditativní zpěvy z Taize s doprovodnými duchovními texty. 19.00 – 20.00 hod. – informace o opravě kostela sv. Jakuba na faře 19.00 – 22.00 hod. – otevření kostela sv. Michaela 20.30 hod. – zpěvy z Taize v kostele sv. Michaela 11. Středisko volného času MOZAIKA Náměstí B. Martinů 19.00 – 22.00 hod. Magie přírodních živlů – přírodní živly jsou základní esencí celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. Zveme Vás na bohatý program: výstavu prací dětí z kreativních kroužků, vyzkoušení si jednoduchých pokusů, živelné kreativní tvoření, poznání přírodních živlů na vlastní kůži, promítání animovaných filmů na půlkulovou plochu, ukázku dřevořezby a ohnivé vystoupení tanečnice Pella. 19.00 – 21.15 hod. – Planetárium v Mozaice 19.00 – 22.00 hod. – Živelné kreativní tvoření a pokusy 19.00 – 22.00 hod. – Dřevořezba Libora Teplého 21.45 – 22.00 hod. – Ohnivé vystoupení umělecké tanečnice Pella (orientalky.wz.cz) Občerstvení zajištěno. 12. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička Náměstí B. Martinů 19.00 – 22.00 hod. Prezentace praktického vyučování oborů Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník a Kosmetické služby – nail art a ukázka práce zájmové činnosti na domově mládeže. 13. Centrum Pontopolis Riegrova 52 19.00 – 24.00 hod. Prezentace spolku Pontopolis, který letos oslaví 10let. Kapela Caribe (kubánské ryt-my) a opět skvělé světové občerstvení! 14. Tylův dům Vrchlického 53, přísálí velkého sálu 19.00 – 24.00 hod. Přijďte se podívat na výstavu: Divadelní postavy z paličkované krajky Jany Kaplanové. Můžete se zde občerstvit před dalším putováním. 15. Evangelický sbor Nábřeží svobody 19.00 – 23.00 hod. Prohlídka kostela a tři kombinovaná pásma o životě církve 19.00 – 23.00 hod. – příležitost k prohlídce kostela. 19.30 hod. – 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi) 20.45 hod. – Obrázky ze Skotska 21.30 hod. – 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi) 16. Masarykova základní škola Polička nábřeží Svobody 447 16.00 – 22.00 hod. Pojďte s námi oslavit 90 let života naší „červené“ Masarykovy školy! V hlavní budově jsme pro vás připravili instalaci k výročí otevření školní budovy a zahájení školního roku 1. 9. 1928. 17. Ovoce Zelenina ,,v domečkách" ulice Na Bídě 18.00 – 24.00 hod. Pro návštěvníky bude připraveno večerní posezení při svíčkách, uvnitř i venku. Podávat se bude káva (také s sebou do kelímku), ovocné zmrzlinové poháry a chlazená voda s čerstvým ovocem. Pro všechny příchozí bude připravena tombola. 18. Trafika u Grubhofferů Masarykova 22 19.00 – 24.00 hod. Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské kapely Fízlbend. 19. Síň řemesel ulice Na Bídě 19.00 – 24.00 hod. Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů z keramiky, pedigu a drátků. Pro mlsné jazýčky pak prodej žitných koláčků a perníčků. Malí i velcí mohou tvořit z barevných písků.

Vytvořeno: 17.4.2018 14:21 (Alena Zavoralová)
Naposledy upraveno: 17.4.2018 16:03