POKUK

poličský kulturní kalendář

Detail události

Zpět na přehled událostí
Viditelnost: Viditelná
Datum: 16.9.2018
Čas začátku: 14:00
Název: Vernisáž: 100 LET SKAUTINGU V POLIČCE
Organizace: CBM (Muzeum)
Typ události: Vernisáž
Kontakt na pořadatele: muzeum@muzeum.policka.org
Místo konání:  Městské muzeum a galerie (CBM)

Krátký popis: V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce.
Popis do článku: V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce. U této příležitosti se ve spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce uskuteční ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů výstava, která představí historii českého skautingu i poličského střediska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, potřeby, spojené s životem v přírodě, a především desítky fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších akcí, pořádaných skauty pro děti i dospělé. Pro děti budou připravena stanoviště, která prověří jejich zručnost a znalosti - uzlování, poznávání květin, orientace v mapě a další dovednosti. Na výstavě bude k vidění také táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí s ohništěm. Vernisáž se koná v neděli 16. 9. 2018 v 16.00 hod. Po oficiálním zahájení bude v případě příznivého počasí následovat posezení u slavnostního ohně s pro-gramem a poslechem trampské hudby. Zajištěno bude také občerstvení i možnost opékání vuřtů.
Vstupné:  zdarma

Vytvořeno: 17.7.2018 10:44 (Alena Zavoralová)
Naposledy upraveno: 17.8.2018 10:18