POKUK

poličský kulturní kalendář

Detail události

Zpět na přehled událostí
Viditelnost: Viditelná
Datum: 25.10.2018
Čas začátku: 16:00
Název: 100. výročí vzniku Československé republiky
Organizace: CBM (Muzeum)
Typ události: Beseda
Kontakt na pořadatele: muzeum@muzeum.policka.org
Místo konání:  Městské muzeum a galerie (CBM)

Krátký popis: Přednáška a beseda uznávaného poličského historika Mgr. Stanislav Konečného
Popis do článku: Město Polička, Skautské středisko Tilia Polička, Městské muzeum a galerie Polička a Masarykova ZŠ vás srdečně zvou na slavnostní zasazení Lípy svobo-dy a usazení pamětní desky za účasti vedení města Poličky i zástupců zúčast-něných organizací. Následovat bude beseda přibližující události vzniku samo-statného státu v Poličce. V 16.00hod. se před Masarykovými školami uskuteční zasazení Lípy svobody. Zazní projevy starosty města Jaroslava Martinů, vedoucího střediska Tilia Petra Nožky, historika muzea Davida Junka a zástupce Masarykovy ZŠ. Od 17.00hod. bude v muzeu následovat přednáška poličského historika Mgr. Stani-slava Konečného, která přiblíží události a oslavy vzniku samostatného státu v Polič-ce, ale i zcela odlišnou atmosféru v sousedních Svitavách s německojazyčným obyva-telstvem, kde byla nasazena čs. armáda k udržení územní celistvosti, neboť zde již v r. 1918 hrozilo odtržení pohraničního území. Některé události bereme jako samozřejmé, ale dějiny se mohly vyvíjet jinak. Vstup volný.

Vytvořeno: 14.9.2018 17:12 (Alena Zavoralová)
Naposledy upraveno: 2.10.2018 08:47