POKUK

poličský kulturní kalendář

Detail události

Zpět na přehled událostí
Viditelnost: Viditelná
Datum: 1.6.2019
Čas začátku: 19:00
Čas konce: 00:00
Název: ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ŽÁŽITKY 2019
Organizace: CBM (Muzeum)
Typ události: Zábava, Pro děti, Pro seniory, Performance, Prohlídka
Kontakt na pořadatele: muzeum@muzeum.policka.org
Místo konání:  Radnice

Krátký popis: Noční prohlídky města Poličky...
Popis do článku: 20. ročník je naplánován na sobotní večer 1. června 2019 (19.00 – 24.00 hod.). Pojďme společně oslavit dokončení již druhé dekády nočních toulek Po-ličkou. Letos se vám otevřou brány městské galerie, jejíž patra skrývají neje-den klenot, záhadu, kouzlo či tajemství... Akce se zúčastní i několik dalších místních institucí, organizací a spolků, které spolu s námi budou oslavovat. Úkolem muzea je koordinovat připravené aktivity a zajistit kompletní propagaci akce a distribuci plakátů a letáků. Každá instituce, skupina či jednotlivec si připraví kulturní program, který představí v průběhu večera ve vlastních nebo vypůjčených prosto-rách. Pro případ deště je nutné zajistit náhradní místo. Náklady na realizaci programu si hradí každý účastník sám. Pokud máte zájem se zúčastnit, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím emailu nebo doručte osobně nejpozději do 31. března 2019. Kontakt: Alena Zavoralová, tel: 461 723 864, zavoralova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz v odkazu Formuláře → Akce a výstavy → Formuláře pro přihlášky na akce a výstavy.
Vstupné:  zdarma

Vytvořeno: 4.2.2019 09:41 (Alena Zavoralová)
Naposledy upraveno: 15.2.2019 15:48