POKUK

poličský kulturní kalendář

Detail události

Zpět na přehled událostí
Květen 2019
Viditelnost: Viditelná
Datum: 1.6.2019
Čas začátku: 15:00
Čas konce: 22:00
Název: ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ŽÁŽITKY 2019
Organizace: CBM (Muzeum)
Typ události: Zábava, Pro děti, Pro seniory, Performance, Prohlídka
Kontakt na pořadatele: muzeum@muzeum.policka.org
Místo konání:  Městské muzeum a galerie (CBM)

Krátký popis: Noční prohlídky města Poličky...
Popis do článku: 1. června 2019 (15.00 – 24.00 hod.) Poličské noční putování bude zahájeno v budově muzea, kde budou připraveny tiště-né programy s mapkou, které vám usnadní vaše putování. A bude to opravdu nabitý večer. Těšit se můžete na několik zastavení s bohatým programem a soutěžemi pro malé i velké poutníky. Uvidíte zručné řemeslníky, umělce i hudebníky. Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na ne-tradiční putování za dobrodružstvím a zábavou! 1. Městské muzeum a galerie a Centrum Bohuslava Martinů Šaffova ulice + Palackého náměstí 15.00 – 22.00 hod. V ČR bylo z evropských fondů úspěšně dokončeno neuvěřitelných 70 000 projektů! Ministerstvo pro místní rozvoj vám přiblíží místní projekt – CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ. BUDE TO VELKÉ, BUDE TO VESELÉ A VY MUSÍTE BÝT U TOHO! Den otevřených dveří vám přinese komentované prohlídky, hravé atrakce a soutěže o drobné ceny, malování na obličej, besedu, fotokoutek i skákací hrad. Po celý den bude hrát příjemná hudba a bude zajištěno občerstvení. Vyzkoušíte si zábavnou atrakci, která umožňuje zažít stav beztíže a dezorientace v prostoru, tak jak ji zažívají akrobatičtí piloti či kosmonauti. V expozicích muzea si vyzkoušíte techniku zdobení skla – gravírování a výrobu skleněných perel. Dozvíte se, co psal Bohuslav Martinů svému příteli a violoncel-listovi Franku Rybkovi. O postupech restaurování pohovoří Radomír Slovik z Litomyšle z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Mimo jiné uvidíte, jak vypa-dala budova muzea před dokončením rekonstrukce v roce 2009 i co všechno se za těch 10 let podařilo uskutečnit. Společně zavzpomínáme na 19 předchozích ročníků muzejní noci. 19.00 – 22.00 hod. – prezentace restaurování 16.00 – 19.00 hod. – ukázka a tvorba skleněných perel 2. MaTami, centrum pro rodinu z.s. Tylova 114, vchod z ulice Šaffova 19.00 – 22.00 hod. Rodinné centrum je tu pro Vás 10 let. Připravilo HAMA dílničku pro děti i dospělé, ote-vřenou hernu s prezentací fotografií z uplynulých let, malé občerstvení. Těší se na Vás tým MaTami. 3. Speciální mateřská škola a základní škola Polička Šaffova 110 19.00 – 22.00 hod. Děti, děti, pohádka k vám letí!" Malé nahlédnutí pod pokličku práce ve Speciální mateřské škole; děti a dospěláci si mohou pohrát a pobavit se. Těšíme se na Vás! 4. Informační centrum Polička Palackého náměstí 19.00 – 21.00 hod. Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycujících krásu našeho města. 5. LADYFITNESS Polička Masarykova ulice čp. 10 19.00 – 21.00 hod. Jak se dostat do lepší kondice? Projděte si wellness testem a nechte se inspirovat lidmi z Poličky, kteří to zvládli. 6. Římskokatolická farnost, děkanství Polička kostel sv. Michaela 19.00 – 22.00 hod. Přijďte se ztišit a povzbudit pásmem hudby, obrazů a biblické poezie. 19.30 – 20.00 hod. – Láska – rozjímání s hudbou a obrazy nad nejkrásnější písní Šalamounovou. 21.00 – 21.30 hod. – Víra v dobách temna – rozjímání s hudbou a obrazy nad Davidovými žalmy. 7. Středisko volného času MOZAIKA Náměstí B. Martinů 19.00 – 22. 30 hod. Večer plný her Večer bude věnován hrám, zábavě a relaxaci. Těšit se můžete na výstavu prací dětí z kreativních kroužků, venkovní, pohybové, strategické, postřehové hry, hlavolamy a tvořivé workshopy. Občerstvení zajištěno. 19.00 – 22.00 hod. – hry a workshopy 22.00 hod. – umělecká taneční skupina Postrpoi s Light Show vystoupením. 8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička Náměstí B. Martinů 19.00 – 22.00 hod. Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekon-diční a sportovní masér a ukázka prací ze zájmové činnosti na Domově Mládeže. 9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stří-teže Starohradská ulice 19.00 – 23.00 hod. Čeká vás prezentace techniky a jejího vybavení, ukázka různorodosti činností jedno-tek hasičů. Zájemci dostanou odpověď na zvídavé otázky. 10. Tylův dům Vrchlického 53 19.00 – 23.00 hod. – velký sál TD Hra barev na plátně – výstava obrazů paní Lýdie Edlmanové. Obrazy malované z hloubky duše a s čistou radostí, které potěší srdce všech návštěvníků. Před dalším putováním se můžete občerstvit v baru TD. 11. Evangelický sbor Nábřeží svobody 19.00 – 23.00 hod. Proměny evangelického sboru v Poličce prostřednictvím dokumentů, obrázků a před-mětů z našeho archivu. Připravena je i krátká prezentace o historii sboru. 19.00 – 23.00 hod. – příležitost k prohlídce kostela 19.30 a 21.30 – Prezentace – proměny evangelického sboru v Poličce 12. Centrum PONTOPOLIS Riegrova 52 19.00 – 24.00 hod. Těšit se můžete na pouliční kapelu Paní věší prádlo a opět na skvělé světové občer-stvení! 13. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Park u hradeb (u fortny) 19.00 – 20.30 hod. Žáci a pedagogové ZUŠ nastudovali scénické provedení kantáty Otvírání studánek našeho nejslavnějšího rodáka. Jako hosté vystoupí Jan Jukl coby vypravěč a baryto-nový part zazpívá Pavel Borský z JAMU Brno. Akce je součástí celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN 2019. Začátek představení v 19.00 hod. a 20.00 hod. Re-žie: Petr Cuper; Diriguje: Petra Boštíková Při nepříznivém počasí se vystoupení nekoná. 14. Síň řemesel ulice Na Bídě 19.00 – 24.00 hod. Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů z keramiky, pedigu a drátků. Děti i dospělí si mohou udělat pískovaný ob-rázek a vyzkoušet lukostřelbu. Pro mlsné jazýčky je připraveno občerstvení a v kaž-dou celou hodinu si můžeme společně zazpívat s kytarou a houslemi. 15. Aldeigjuborg z.s. ulice Na Bídě 19.00 – 24.00 hod. Uvidíte, jak se žilo a pracovalo v raném středověku. Vyzkoušíte si zbroj, čímž zakusíte život a boj dávných časů. 16. Ovoce Zelenina "v domečkách" ulice Na Bídě 17 19.00 – 24.00 hod. Chtěli bychom pozvat návštěvníky k posezení při svíčkách pod širým nebem, k občer-stvení se budou podávat míchané nápoje, ledová káva a lívanečky s čerstvým ovo-cem. 17. Trafika u Grubhofferů Masarykova 22 19.00 – 24.00 hod. Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské kapely Fízl-bend. 18. Pravoslavný spolek sv. Sophie kaple v areálu Poličské nemocnice, s.r.o 19.00 – 22.00 hod. Drobná "ochutnávka" pravoslaví spojená s besedou o ikonách a jejich minivýstavou. Aneb lze duchovno prožívat všemi smysly? 19.00 – prostor k volné diskusi i prohlídce 19.30 – beseda o ikonách 20.30 – večerní bohoslužba 21.30 – 22.00 – Ježíšova modlitba
Vstupné:  zdarma

Vytvořeno: 4.2.2019 09:41 (Alena Zavoralová)
Naposledy upraveno: 16.4.2019 14:47